SpaRelax Co, Ltd
Newyddion
Cartref > Newyddion > Cynnwys
Pam Prynu Sba Nofio?
SpaRelax Co, Ltd | Updated: Mar 10, 2017

Mae sba nofio yn dod â rhyddid a mwynhad o nofio dŵr agored yn union i'ch cartref. Gyda modelau safonol sydd ond 15 troedfedd o hyd ac yn llai na 8 troedfedd o led, maent wedi'u cynllunio i ymuno ag unrhyw iard gefn, patio neu ardal hamdden a gellir eu defnyddio tu fewn neu yn yr awyr agored. Maent hefyd yn cynnwys detholiad eang o gregynau mowldio dewisol a chypyrddau deniadol sy'n eich galluogi i'w gosod mewn dec arferol neu eu gadael fel uned sy'n rhedeg uwchben y ddaear neu yn y ddaear.

7.jpg

Fe'i defnyddir at amrywiaeth o ddibenion, gan gynnwys nofio, ymarfer corff, adsefydlu ac ymlacio, mae sba nofio modern yn creu cyflenwad dŵr cyson sy'n creu lefel set o wrthwynebiad cyfeiriadol. Cyflawnir hyn trwy wthio neu dynnu dŵr o'r blaen i gefn y twb. Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein herthyglau ar sba nofio .

Y Nodweddion Sylfaenol

 

Sba nofio yn cael eu pweru gan ddefnyddio un o dri math o lif dŵr neu gyfredol: grym jet, olwynion padlo cylchdro a propeller. Mae pob math yn darparu buddion unigryw, ond yn dibynnu ar y defnydd a fwriadwyd gennych - ac a ydych chi'n athletwr difrifol neu rywun sy'n edrych am ymarfer corff ac hwyl yn achlysurol - gall un math o lif dŵr weithio'n well i chi nag un arall. Mae pob math o lif dŵr wedi'i gynnwys yn fanwl isod yn yr adran Nofio Cyfredol.

_DSC7541.jpg

Er bod pob brand yn cynnig ei ystod o fathau a meintiau ei hun, byddwch fel arfer yn dod o hyd i sbās sy'n ffitio i mewn i un o bedwar categori yn seiliedig ar hyd. Unwaith eto, yn dibynnu ar eich defnydd a fwriadwyd a'r nifer o bobl yr hoffech chi eu lletya, mae maint yn dylanwadu ar ymarferoldeb eich tiwb. Mewn gwirionedd, nid yw un math o sba nofio (y 10 i 11 troedfedd) mewn gwirionedd wedi'i gynllunio i nofio o gwbl, ond mae mwy am hynny yn yr adran Mathau a Ddefnyddiau isod.

Mae cynnwys inswleiddio ewyn, sba nofio hefyd yn boblogaidd am eu gweithrediad cost-effeithiol, yn enwedig o'u cymharu â phwll nofio llawn neu dwb poeth. Mewn gwirionedd, mae rhai brandiau yn adrodd costau gweithredol mor isel â $ 2 y dydd. Ac er ein bod yn treiddio i wybodaeth brisio manwl yn nes ymlaen, mae'n werth nodi bod cost sba nofio yn aml yn hanner pwll nofio safonol. Ar gyfartaledd, gallwch ddisgwyl talu $ 8,900 i $ 23,000 ar gyfer sba nofio o'i gymharu â $ 21,000 i $ 45,000 ar gyfer pwll nofio (heb gynnwys y dec).

IMG_9833.jpg

Mae'r Canllaw Prynwr hwn yn cynnwys popeth y mae angen i chi wybod am sba nofio , gan gynnwys:

Y mathau o sba nofio a'u defnydd bwriedir

Cydrannau sba unigol a sut maen nhw'n cael eu hadeiladu

Brandiau poblogaidd

Yr hyn y gallwch ddisgwyl ei dalu

Ar ôl i chi gynhesu'r wybodaeth, peidiwch ag anghofio llenwi'r ffurflen gais am ddyfynbris am ddim. Mae'n cysylltu â gwerthwyr cymwys yn eich ardal chi a all ateb unrhyw gwestiynau ychwanegol a'ch helpu i ddewis y model gorau ar gyfer eich sefyllfa.


Categori cynnyrch

Llwybr carlam

© SpaRelax Co, Ltd