SpaRelax Co, Ltd
Newyddion
Cartref > Newyddion > Cynnwys
Wedi Poen Cnau? Gall Ymarferion Coes Tyw Poeth Helpu
SpaRelax Co, Ltd | Updated: Dec 26, 2016

Cefnogaeth ar y Cyd: gall ymarferion tiwbiau poeth i gryfhau'r cyhyrau cwtoglysau leddfu poen y pen-glin.

Gall pobl sy'n dioddef o boen pen-glin, gan gynnwys arthritis, gael rhyddhad trwy gryfhau'r quadriceps, grŵp o bedair cyhyrau sy'n cysylltu eich cluniau i'ch pengliniau ar flaen eich mlaenau. Gall cwadau cryf amsugno'r sioc o gerdded, plygu, ac ymarfer corff felly nid oes raid i'r pen-glin gael yr effaith.

Gall ymarfer corff yn y tiwb poeth helpu. Mae'r dŵr bywiog yn cefnogi'ch corff tra'n darparu gwrthiant sy'n hybu effeithiolrwydd.

Dyma ddau ymarfer a argymhellir y gellir ei wneud yn ddiogel mewn twb poeth:

 

Liftiau Coesau. Eistedd yn y tiwb. Blygu'r pen-glin chwith i ongl 90 gradd gyda'r fflat droed chwith. Codwch y goes dde nes ei fod mor uchel â'r pen-glin a'i ddal am dair eiliad. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'ch pedriceps, nid eich pengliniau i godi a dal pob coes. Isaf y goes. Ailadroddwch yr ymarfer gyda'r goes chwith.

 

Contraciadau Quad. Eisteddwch gyda'ch traed yn fflat ac yn ôl yn syth. Symudwch i ymyl y sedd, codi'r coesau oddi ar y sedd tua 4 ", gwasgu a chadwriws y contract. Cynnal am 10 eiliad. Ymlacio am dri eiliad. Ailadroddwch 10 gwaith.

Gyda'ch cyhyrau yn gallu gwneud mwy o'r gwaith, bydd gennych fwy o hyblygrwydd, ystod o gynnig, a chryfder gyda llai o boen. Fel bob amser, gwiriwch â'ch meddyg eich hun cyn dechrau unrhyw raglen ymarfer.

Os ydych chi'n gwneud ymarferion yn y twb poeth, sy'n rhoi'r budd mwyaf i chi?

Fel y dywedodd y Rhufeiniaid, Sanum Per Aqua. Iechyd trwy Ddŵr.

Mwy am fudd-daliadau dŵr poeth:

Tiwb Poeth Ioga ar gyfer Athletwyr, 50+, a Phobl Brysiog, Straen

Wynebu Therapi Amnewid Knee: Ymarfer Corff Tiwb Poeth i Lleihau Poen a Symudedd Cynyddol

Tiwb Poeth i Atodi "Cig Testun"


Categori cynnyrch

Llwybr carlam

© SpaRelax Co, Ltd